Ανακαινιση Κατοικιας με χρηματοδοτηση ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ γνωστά ώς “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” και “Εξοικονομώ” , κατά τη διάρκεια του έτους ενεργοποιούνται προγράμματα χορηγήσεων και υψηλών επιδοτήσεων έως 85% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης για ανακαίνιση κατοικίας. Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι: η μονοκατοικία , η πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά στο ως σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα.
Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Οι ενεργειακές επεμβάσεις που επιδοτούνται:

στη θερμομόνωση,
στην αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης,
στην αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης,
στην τοποθέτηση τέντας,
στην εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Για να επιλεγεί μια κατοικία από το πρόγραμμα θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
Να υφίσταται νόμιμα και να μην έχει αυθαιρεσίες.
Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Πώς ξεκινώ για να κάνω ενεργειακή αναβάθμιση στην κατοικία μου

Απευθυνόμαστε σε μηχανικό – ενεργειακό επιθεωρητή που κάνει τα εξής:
Αποτύπωση κτιρίου/ ακινήτου που πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά.
Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου/ακινήτου.
Παρουσίαση των απαιτούμενων επεμβάσεων σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη.
Κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων.
Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης.
Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για το κτίριο.