Αιγάλεω Ολική Ανακαίνιση Διαμερίσματος

Περιγραφή έργου

Ολική Ανακαίνιση Διαμερίσματος 100τ.μ. στην περιοχή του Αιγάλεω.

Φωτογραφίες έργου