Άλιμος Ολική Ανακαίνιση Διαμερίσματος

Περιγραφή έργου

Ολική Ανακαίνιση διαμερίσματος στην περιοχή του Αλίμου