Αθήνα-Κέντρο Ολική Ανακαίνιση Διαμερίσματος

Περιγραφή έργου

Ολική ανακαίνιση διαμερίσματος στο κέντρο της Αθήνας