Δάφνη Ολική Ανακαίνιση Διαμερίσματος

Περιγραφή έργου

Ολική ανακαίνιση διαμερίσματος στην περιοχή της Δάφνης

Φωτογραφίες έργου