Καλλιθέα Ολική Ανακαίνιση Διαμερίσματος

Περιγραφή έργου

Ολική ανακαίνιση διαμερίσματος στην περιοχή της Καλλιθέας

Φωτογραφίες έργου