Κυψέλη Μερική Ανακαίνιση Διαμερίσματος

Περιγραφή έργου

Μερική ανακαίνιση διαμερίσματος 60τ.μ. στην περιοχή της Κυψέλης

Φωτογραφίες έργου