Κυψέλη Ολική Ανακαίνιση Διαμερίσματος (δώμα)

Περιγραφή έργου

Ολική ανακαίνιση σε δώμα 17τ.μ. στην περιοχή της Κυψέλης

Φωτογραφίες έργου