Κυψέλη Ολική Ανακαίνιση Διαμερίσματος

Περιγραφή έργου

Ολική ανακαίνιση διαμερίσματος 46τ.μ. στην περιοχή της Κυψέλης

Φωτογραφίες έργου