Νέος Κόσμος Μερική Ανακαίνιση Διαμερίσματος

Περιγραφή έργου

Μερική ανακαίνιση διαμερίσματος 56 τ.μ. στην περιοχή του Νέου Κόσμου

Φωτογραφίες έργου