Περιστέρι Ολική Ανακαίνιση Ακινήτου

Περιγραφή έργου

Ολική ανακαίνιση ακινήτου στην περιοχή του Περιστερίου

Φωτογραφίες έργου