Τρίψιμο και Γυάλισμα Μωσαικών

Περιγραφή έργου

Τρίψιμο και γυάλισμα μωσαικώνΤρίψιμο και γυάλισμα μωσαικών

Φωτογραφίες έργου