Βοτανικός Ολική Ανακαίνιση Διαμερίσματος

Περιγραφή έργου

Ολική ανακαίνιση διαμερίσματος ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνιο, κουζίνα , πατώματα , ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, θωρακισμένη πόρτα, αλουμίνια, θερμοσίφωνο παταριού

Φωτογραφίες έργου